BOYTRAVELLERS

TENT AND CAMPING CLUB

มารยาทแคมป์ปิ้ง สำหรับสายตั้งแคมป์ควรใส่ใจและปฏิบัติ 

การออกไปตั้งแคมป์ สิ่งที่ทุกคนต้องมีนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็คือ มารยาทแคมป์ปิ้ง ที่ถึงแม้จะไม่ใช้กฎข้อบังคับใด ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกไป แคมป์ปิ้งไม่ควรทำ โดยมารยาททั้งหมดที่ควรคำนึงไว้หลัก ๆ ก็มีอยู่ 10 ข้อดังนี้

มารยาทแคมป์ปิ้ง

มารยาทแคมป์ปิ้ง ที่คนชอบตั้งแคมป์ต้องมี

มารยาท ข้อที่ 1 – กางเต็นท์ให้ถูกโซน บางสถานที่มีการแบ่งพื้นที่กางเต็นท์ เช่นโซนหมู่คณะ โซนครอบครัว โซนรถบ้าน เป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดูแลได้ง่าย และเหมาะสมด้านความเป็นส่วนตัว

มารยาท ข้อที่ 2 – งดส่งเสียงดังในตอนกลางคืนโดยเฉพาะหลังจาก 4 ทุ่มไปแล้วหากไป แคมป์ปิ้งไม่ควรทำ เป็นอย่างยิ่งอย่าลืมว่าไม่ได้มีใครนอนดึก หรือดื่มเหล้าเมาเสียงดังเหมือนคุณ ดังนั้นควรมีมารยาท และให้เกียรติเต็นท์อื่น ๆ ด้วย

มารยาทแคมป์ปิ้งข้อที่ 3 – หรี่เสียงตัวเองลงบ้าง เบาได้เบา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกลางวันหรือกลางคืนไม่ควรพูดคุย หรือเปิดเพลงต่าง ๆ จนดังจนน่ารำคาญเพราะคนส่วนใหญ่ที่ออกไปแคมป์ปิ้งเพราะพวกเขาชอบความสงบท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

มารยาทแคมป์ปิ้ง

มารยาท ข้อที่ 4– รักษาความสะอาดให้เหมือนกับบ้านของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร เศษขยะ ควรมีถุงดำใส่เอาไว้ และมัดให้มิดชิด ถ่ายในที่ที่กำหนดไว้ (โดยเฉพาะคุณผู้ชาย) เมื่อถึงเวลากลับก็ไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้า

แคมป์ปิ้งไม่ควรทำ ข้อที่ 5 – ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด หรือแม้ทิ้งเศษอาหารเอาไว้ เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะของสัตว์ป่า ยื่งหากเข้าใกล้ก็ยังเสี่ยงที่จะถูกสัตว์ทำร้ายอีกด้วย

มารยาทแคมป์ปิ้งข้อที่ 6 – หากไปแคมป์ปิ้ง แล้วพาเด็กไปด้วยควรดูแลให้ดีเพื่อไม่ให้ปลอดภัย ที่สำคัญไม่ควรให้เด็กไปรบกวนคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปวุ่นวาย หรือส่งเสียงดัง

มารยาท ข้อที่ 7 – เมื่อก่อไฟเสร็จเรียบร้อย หากจะเข้านอน หรือไปที่อื่น อย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเฝ้าระวัง หากเป็นไปได้ควรดับไฟให้สนิททุกครั้งเพราะประกายไฟอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้เต็นท์ หรือไหม้ป่าได้

แคมป์ปิ้งไม่ควรทำ ข้อที่ 8 – ไม่เอาไฟฉายส่องหน้าคนอื่น หรือไปส่องเต็นท์ชาวบ้าน ถือเป็นการผิดมารยาทแคมป์ปิ้ง อย่างแรงเพราะทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัว

มารยาท ข้อที่ 9 – การไปแคมป์ปิ้ง อาจจะดื่มแอลกอฮอล์ได้บ้างนิดหน่อย แต่ไม่ควรเสพสิ่งเสพติดโดยเด็ดขาด นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว กลิ่นต่าง ๆ อาจจะไปรบกวนคนอื่น หรือเมื่อเมาอาจจะส่งเสียงดัง คลุ้มคลั่งได้

มารยาท ข้อที่ 10 – ทุก ๆ พื้นที่กางเต็นท์แคมป์ปิ้งไม่ว่าจะเป็นของเอกชน หรืออุทยานย่อมมีกฎ ควรทำตามกฎของสถานที่นั้น ๆ และคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสุข ปลอดภัย ทั้งตัวเอง และผู้อื่น

ทั้ง 10 ข้อนี้คือ มารยาทแคมป์ปิ้งที่ควรจะจำไว้ให้ดี และเชื่อว่าคนที่ชอบออกไปแคมป์ปิ้งเพื่อรับบรรยากาศดี ๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสวยงาม ย่อมทำได้อย่างไม่ยากแน่นอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีพร้อมความปลอดภัย และไม่รรบกวนผู้อื่นนั่นเอง

อ่านบทความแคมป์ปิ้งอื่น ๆ >> ท่องเที่ยวด้วยจักรยานทัวร์ริ่ง สิ่งต้องฝึก และกฎเหล็กมีอะไรบ้าง

ก่อไฟตั้งแคมป์ อย่างไรให้ติดง่าย เคล็ดลับง่าย ๆ ที่สายเดินป่าต้องรู้

สินค้าล่าสุด

ท่องเที่ยวล่าสุด

บทความล่าสุด